Home / RÉZANGYAL / Cseh Borbála: Betegjog: beteg jog

Cseh Borbála: Betegjog: beteg jog

Kit nevezünk jogi értelemben betegek? Nemcsak azt, aki fizikai vagy mentális bajokkal kénytelen küzdeni. Mindenki a „beteg”-ként van számon tartva, aki az egészségügybe ellátottként bekerül. Amióta létezik szervezett közegészségügy, a „beteg” a rendszernek az a tagja, akiért a rendszer működik. Ő az, aki a rendszer finanszírozásának az elsődleges forrása is egyben. Mint a „köz” egyik tagja, minden egyes ember jogosult a rendszer általi ellátásra és egyben kötelező is ez a számára, pl. munkaegészségügyi vizsgálat. Az egészségügynek sok vonatkozása van, pl. az adózás, a biztosítás, a kötelező és fakultatív orvosi ellátások, a területi azonosíthatóság, a hozzáférés szabályaihoz való igazodás. A gyógyító funkció csak az egyik, bár ez a leginkább ismert. Az egészségügy emellett hatóság is, valamint független szakmai protokollok alapján emberi életekről döntéseket hozó speciális szervezet, amely a mindenkori politikai rendszer által befolyásolt közellátási viszonyoknak megfelelően kényszerül működni. A világon mindenütt létezik valamiféle központilag szervezett közegészségügyi ellátórendszer – és sehol a világon nem problémamentes a működése. A pénz mindig kevés, a problémák mindig konkrét emberek szó szerint véres valóságát jelentik.

A kulcsfogalom a „rendszer”. A rendszerszerűség működési zavarai egyéni helyzetekben mutatkoznak meg. Másképpen fogalmazva: amit a beteg a maga számára sérelmesnek tart, az a legritkábban kizárólag egy helyi probléma vagy vis maior. Az egészségügyi személyzet rossz modora, az ehetetlen étel, a hitvány takaró, a gyógyszerhiány, a hosszú várakozás vagy éppen a beszakadt mennyezet oka mind a rendszer működési zavaraiban gyökerezik. Amikor megbecsült szakma volt az ápolói, rendes munkaidővel, központilag biztosított munkaruhával, elegendő segédápolói segítséggel, hogy csak néhány feledésbe merült dolgot említsek, az osztályokra be sem kerültek közömbös, veszekedős, lelketlen alakok.

Amikor egy betegnek problémája van, az egész rendszer hibáját veszi a hátára. A rendszer pedig örömest ráterheli. Amíg özv. Gipszné Malter Mária gondjával foglalkozik, lehet demonstrálni a működést és lehet elodázni a valóságos működési zavarokat.

Általában igaz az, hogy a közegészségügyi rendszer intézményeinek összhangja jelentősen hozzájárul a költséghatékony működéshez. Ezért általában mindenütt vigyáznak a meglévő intézményekre a mindenkori kormányok – ennek a humán hatása okán is: a koherens rendszer olcsóbb és jobban biztosítja az egészséges, adózni képes polgárok mielőbbi munkába állítását. Hazánkon kívül meglehetősen ritkán fordul lő, hogy az intézményes közegészségügy egyes jól működő részeit megszüntessék és a rendszerszerű működést egymással nem automatikusan összekapcsolódó részekre szegmentálják.

özv. Gipszné ebből nem sokat lát. Még van háziorvos – bár egyre kevesebb az önálló körzet, egyre idősebbek a doktorok. Még van szakrendelő, kifestették, ablakokat cseréltek – a plakát szerint 253 millió FT-ot költött a város, 185 milliós támogatással… hmmm… Ez akkor tehát 253 + vagy – 185 millió? Nem kevés utánajárással megtudható, hogy mínusz, azaz a város a saját bevételéből 68 milliót fordított a szakrendelő tisztaságára és állagmegóvására. A pályázati pénz EU-s, ezt egy apró felirat hirdeti a hátsó kapun. Ahonnét ez megtudható, a temérdek plakát szerte városban, „közérdekű tájékoztatás”, a költsége ismeretlen. Sok ez erre a munkára vagy kevés? Nem joga ezt tudni özv. Gipsznének, talán meg sem értené…

özv. Gipszné, ha rosszul érzi magát, elmegy a körzetileg illetékes orvoshoz, teszi, amit tennie kell, megy, ahová küldik, a rendszer szint egyetlen olyan résztvevője ő, ki rendszerszerűen működik. Az ő fegyelmezett viselkedése tartja fönn azt az illúziót, hogy minden rendben van.

Bár adatokat nagyon nehéz találni (általában bármiről, de az egészségügyről végképpen), úgy becsülhető, hogy évente kb. 120-130 millió orvos-beteg találkozás van ma hazánkban. A betegjogi képviselőkkel való találkozások száma 12198 fő – É-Mo-n a legkevesebb.

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/hol_tartunk_a_kronikus_betegsegek_menedzseleseben

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/thk/thk10_egeszseg.pdf – ( 34. old. )

Mit jelent a „betegjogi képviselet” a gyakorlatban? A kórházakban, rendelőkben kéthetente be lehet jelentkezni egy jogászhoz fogadóórára, be lehet jelenteni a panaszt. A panaszbejelentés kerete már előrevetíti az önálló jog aktust – azaz a be-jelentésből könnyen fel-jelentés lehet. Problémamegoldás, konfliktuskezelés sokkal kevésbé.

Az orvos ellen van a legtöbb panasz. A beteg az orvossal találkozik, ide értve a gyógyító személyzetet is, rájuk terheli az összes búját-baját. Az orvos a gyógyítás munkáját végezné – ha hagynák. A betegek tájékoztatása, a terápiákról szóló felvilágosítás, az életmódot érintő kérdések megválaszolására általában képzett szociális munkásokat alkalmaznak a világ célszerűen működő egészségügyében, ahogy a lelki gondozást sem a szakorvostól várják el. Az orvos feladata a kezelés szakmai meghatározása és végigvitele – a gyógyításhoz szükséges ápolást, ellátást, felvilágosítást szakszemélyzetre kell bízni.

A magyar betegnek fogalma sincs arról, mi az, ami számára jogsérelmet okoz. A betegjogok megrekednek az egyéni panaszkodásnál, nem is mehetnek tovább. A magyar rendszer hárítja, sőt akadályozza a betegek aktív részvétlét a saját gyógyulásuk elősegítésében. Elsősorban azért, mert az egészségügyi rendszer körüli minden döntés kizárólag politikai, akkor is, ha a következményei kimondottan károsak az egészségügyre nézve.

Külön vérlázító, hogy a sárkányfűárusok, csodaszer-forgalmazók, az un. „alternatív” gyógyászat él, virágzik – minden kórház és klinika körül üzletek tucatjai kapnak működési engedélyt. Folyamatosan felbukkannak ugyanazok a szélhámosok is, akikről hiába bizonyosodik be, hogy a nyomorúság vámszedői, újra-meg-újra kezdhetik a működésüket, valahogy mindig tisztázni tudják magukat.

Jogilag.

A „jog” a varázsszó. Ha jogilag le van papírozva valami, akkor minden rendben. Noha a magyar Alaptörvény is kimondja: mindenkik joga van a testi és lelki egészséghez.

A betegek jogát az egészségügy rendszerszerű működése mellett a betegek aktív résvétele segítheti elő a leginkább, ez felel meg az Alaptörvény betűjének és szellemének.

Bárhol kezdjük, van mit javítani. A jogon is, a jogszerűségen is – de nem az az első.

Az élet az első, a legfontosabb.

továbbiak: https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Betegjogok

http://www.eubA betegjogok, illetve kötelezettségek szabályozása, és érvényesítési …

www.obdk.hu/UserFiles/dr__dinnyei_annamaria_-_egeszsegugyi_jog_tematika_ii_.pdf

https://tasz.hu/betegjog

midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/…/document_14345_section_6623.pdf

www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/szem-anhttps://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700059.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXTyag/betegjogok

Szerző: Cseh Borbála
Forrás: Huppa

Olvasta már?

Nagypál Anikó: Elegem van, hogy elegem van

Öregszem és meleg is van. És egyáltalán. Alacsony lett az ingerküszöböm, úgy érzem. Persze nem …