Home / VÉLEMÉNY / Cseh Borbála: Isten nevét hiába ne vedd!

Cseh Borbála: Isten nevét hiába ne vedd!

A hatalom az elnyomásban érdekelt. Lényegi természetéből adódik, hogy zavaros fogalmakat tukmál – a tiszta viszonyok korlátozzák a terjeszkedési hajlamát. Vannak, akik a magukénak fogadják el a hatalom-vezérelt kommunikációt. Ez nem magánügy, nem lehet magyarázni „naivitással”, rend utáni vággyal, konzervatív attitüddel, nemzeti büszkeséggel, és végképpen nincsen semmi köze az Istenben való hithez.  A mostani hatalom  „keresztény-nemzeti-konzervatív” címkét biggyeszt egyre több olyasmire, amit bottal nem piszkálna meg jóérzésű ember.  Aki átadja a hatalomnak az önmaga és embertársai fölött való rendelkezési jogot, az  kiszolgálójává  züllik. Bármi és bárki kiszolgálójává. Azt ordítja, amit ordítania kell, csörtet falkában, amikor a Nagyember nevében néhány jól irányzott hívószóval „Föntről”  csördítenek.

Ahogy a kanász a disznókat tereli, úgy megy ez. A disznók karakteres, individualista lények, ebben sok a hasonlóságuk a humán identitással. A kanász érdeke, hogy nagy legyen a falka – a disznó érdeke a moslék, ahhoz van szokva.  A tülökszóra visítva rohan, jól igazodik a falkához, mert intelligens.   

Mily idilli a kanásztülök hangja. És mily egyszerű ez.  Amióta világ a világ, így megy: aki disznó, fut a hang után, követi a kanászt  – aki ember, az meg nem.

Az ember, az más.  

A hatalmas kanászok szemében teljesen indokolatlannak tűnő dolgokat művel általában.  Például töpreng, minek során felrémlik benne, hogy a hatalom hasonlít a gázokhoz. Kitölti a rendelkezésre álló teret, mert ez a természetes állapota, ugyanis légnemű. Akár nemesgáz, akár mérgező elegy – minél nagyobb teret tölt be, annál inkább hígul. Kivéve, ha kap utánpótlást, például a folyamatosan termelődő rothadástól.   Vagy ha zárt a tér.

Itt most mind a kettő egyszerre létezik – ezzel a túlnyomás erősödik, a robbanásveszély.

A töprengő ember, ha nehezen is, de belátja, oda a kolbász, ha a hanyag kanász kezén satnyul a disznó. A disznó nem lát be semmit. Visít a moslékért, felemészti, ürít és újra visít. És túr…

A hívószavak egyre markánsabbak, ahogy mindent betölt a terjengő gáz. Igy  kell a rendet tartani. Régi manipuláció az is, hogy az Úr neve áruvédjegyként éktelenkedik a hatalom számára kedves dolgokon.

A hívő ember nem szinonimája az ostobának, sem a tehetetlen szájtátónak.  A hit ereje hatalmas kultúrák közösségteremtő ereje – amelyek különböznek ugyan egymástól sok mindenben, abban viszont igencsak hasonlóak, hogy tiszteletet tartanak kívánatosnak embertársaik iránt. Gazdag érvrendszerek és tanulságos magyarázatok léteznek, ám a fontos mégiscsak az, hogy a Teremtő útmutatással látta el a világot, nem útmutatókkal.  

A vallás sok lehetőséget ad a jóra – ám kiváló hatalmi hívószó is, valamint vastag szigetelő takaró, ami alatt elbújhatnak sátáni indulatok is.

A hit legnagyobb csodája a szabadság. A hit nevében hatalmaskodni, szabados módon visszaélni a gyengékkel, kiszolgáltatottakkal – bármivel  és bárkivel – a legszörnyűbb istentelenség.

 A Nyolc Lépés Alapítvány illetve a Vita Plaza Kft, mint kiadó, az Advent, mint terjesztő és személyesen  Egerváriné Kökényes Zsuzsa kiadóvezető az Irásra hivatkozik, amikor a gyermekverést tanácsoló kötetét reklámozza. Mondván írva vagyon, ne vond meg a vesszőt a te fiadtól (Példabeszédek 23.4 ) A könyv íróját (Kay Kuzma)  magasztalva az egyén jogának mondja, hogy megfogadjon ebből a borzalmomból valamit valaki, s eldöntse, mit és hogyan… Azaz csak kicsit verje meg a gyereket, ritkán vagy nagyon és rendszeresen. Tenyérrel üsse-é avagy ne tenyérrel. Előtte milyen szavakkal beszélje meg, hogy a gyermek most a szülője által meg lesz verve s a testi fenyítés után milyen „szeretet”-közlést alkalmazzon.  

Az Irásnak az ilyen rémségben helye nincs, hivatkozási alapként főképpen nem.

Idézhetném, hogy ne vessétek a disznók elé a gyöngyeiteket, ezt mondja Jézus (Mt 7.6). És ott a Tízparancsolatnak a címben idézett rendelése is…

Az ilyen esetekben idézetnek, vitának helye nincs. Ez köztörvényes bűncselekmény.

Bűnözőkkel nem állunk szóba.  A gyermekbántalmazásnak, családon belüli – vagy bármilyen – erőszaknak a gonoszsághoz, az elnyomó hatalomhoz van köze. Hívő embernek nem viszket a tenyere a bennerekedt pofontól, nem örvend a hamisságnak. Különösen pedig nem teremt magának bálványokat – például hamis prófétákat, kizárólagos népvezéreket, szenteskedő politikai nyüzsgöncöket, hipokrita törvénytudókat. Harsány kanászt sem.   

Aranyborjút sem, azt főleg nem, kézenfekvő okból: a földi hatalmasok ellopnák, mielőtt körbe lehetne ugrálni…  

A gyermekbántalmazást népszerűsítő förmedvény  – írójával, kiadójával, terjesztőjével  és főképpen alkalmazójával együtt –  közveszélyes hatalommániások bűnelkövetése.  Polgári, büntetőjogi és erkölcsi kategóriák szerint egyaránt.

Egyelőre szabadlábon van minden bűnrészes.  

Nem estünk hasra egykor a vakkomondorban, sőt vicceskedünk a történettel. A hatalom előtt estünk hasra inkább, s tűrjük, ahogy a hitre hivatkozva szemforgatóan lelegyinti a nőket, a rokkantakat, a betegeket, a szegényeket.

Elmegyünk szótlanul a megvert gyermekek mellett is?

Nem látjuk, mivé lett az, akit vertek? Maga elmondta, többször. Mi akarunk rá hasonlítani vagy a gyermekeinket szeretnénk ilyennek látni? Netán már annyira nyomorultak vagyunk, hogy az emelt hang után az emelt tenyeret is elfogadjuk?

Vagy oly szép a kanásztülök hangja, hogy kell futni utána, visítva?

Szólok időben, van más baj is: fogytán a moslék…  

 

https://444.hu/2017/04/18/vallasi-kiadok-terjesztenek-egy-konyvet-amiben-technikai-tanacsok-vannak-arra-hogyan-verd-meg-a-kisgyerekedet

Szerző: Cseh Borbála
Forrás: Huppa

Olvasta már?

Szele Tamás: Az igazság halála

Kérem, reggel kinyitottam a csapot, egy Orbán Flóra jött ki belőle, kinyitottam a konyhaablakot, ott …