Home / HOPPÁ! – a HUPPA.HU CIKKEI / Fábián András: A demokrácia és a jogállam védelmében

Fábián András: A demokrácia és a jogállam védelmében

A Jobbik pénteki tüntetésével kapcsolatban annak meghirdetése pillanatától összecsaptak az egymásnak homlokegyenest ellentmondó vélemények és álláspontok. Az érdekessége ennek az, hogy magukat demokratának valló, állításuk szerint demokratikusan gondolkodó emberek érzik úgy, hogy most aztán ki kell állni a demokrácia és a jogállam védelmében, mert eddig és ne tovább. Ettől az abszurd gondolkodástól nem mentesek sem a forrófejű ifjak, sem a tapasztaltabb korosztálybéliek. Menni kell! Meg kell védeni a jogállamot!

Nem teszek szemrehányást felhorgadt, túlmozgásos honfitársaimnak. Semmi más nem történik ismét ebben az országban, mint a jogállamiság és a jog lábbal tiprása, csak éppen nem úgy, ahogyan azt a Jobbik beállítani igyekszik – önmagát a mártír szerepében láttatva – hanem éppen ellenkezőleg. A megtámadott szélsőjobboldali párt igyekszik most éppen a saját jogsértéséből erkölcsi és pénzügyi tőkét kovácsolni. Egy pillanatig nem állították, hogy az Állami Számvevőszék megállapításai nem felelnek meg a valóságnak. Csupán azzal érveltek, hogy a Fidesz tönkre akarja tenni őket az ÁSZ vizsgálattal, és az ÁSZ a kormány és a kormánypárt utasítását hajtja végre. Ennek kapcsán, ha jók az emlékképeim, még azt sem vetették kellő határozottsággal az ÁSZ szemére, hogy a most éppen a Jobbikkal pertu barátságban lévő Simicska a 2010-es és a 2014-es választásokon ugyanezt a finanszírozási trükköt játszotta el, csak akkor éppen a Fidesszel. Ennek alapján tehát a Fidesz joggal feltételezhette, hogy a legnagyobb nem demokratikus, ellenzéki pártnak is vaj lehet a fején. (Már persze, ha ez feltételezés és nem közvetlen forrásból származó információ volt egyáltalán.)

Ha pedig ez így van, akkor az ÁSZ joggal járt el a párttörvény 5.§. (2) és további bekezdései alapján. Elnézést, de a helyzet egyértelműsítése érdekében célszerű az idevonatkozó részek pontos ismertetése:

(2) A párt részére …. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

(3) … A párt névtelen adományt nem fogadhat el; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapítvány céljaira.

(4) Az a párt, amely a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét – az Állami Számvevőszék felhívására – tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt központi költségvetésből juttatott támogatását az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.

(5) Ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Ha a párt a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg.

Az ÁSZ által megállapított, és a Jobbik által egy percig sem vitatott összeg bruttó 663 millió forint. Abban amúgy minden megkérdezett egyetértett, hogy ez az elvonás az ellenzéki párt siránkozásával ellentétben nem fogja tönkretenni a Jobbikot, sőt a párt választási indulását sem befolyásolja majd. Ennyit azoknak, akik sürgős szükségét látták, hogy adakozzanak a párt kampánycéljaira..

A harcos jogvédők azonban kázust kiáltanak, és rohannak gyűjteni és együtt tüntetni a Jobbikkal. Két fő érvet hallottam eddig egymást váltogatva. Az egyik, ami kegyeletsértő mivolta okán mindig megbotránkoztat, Niemöller atya híres szavai az nácik által elhurcoltakról. Ad abszurdum – a neonácik védelmében. A másik, hogy meg kell védeni a jogállamot.

Nos, ami Martin Niemöller atyát illeti, biztos vagyok benne, hogy az ebben a kontextusban idézett szavai kapcsán ő, mint a nácik által meghurcolt humanista, forog a sírjában. Minden tekintetben kegyeletsértő és az áldozatok emlékének meggyalázása a kitörés napját évente megszervező, a Dunaparti cipőkbe köpő, a holokausztot a hatalomra jutását követően befejezni szándékozó Jobbik kapcsán felemlíteni az általa mondottakat.

Ami viszont a jogállamot illeti. A jogállamot megvédeni a jogsértés és a jogsértő melletti kiállással nem lehet. Meg kell, hogy állapítsuk: a Fidesz elmúlt 8 éve, de gyakorlatilag a 2006 őszi zavargások óta eltelt 11 év, a társadalomban olyan erkölcsi és morális földomlást okozott, amely mára már az egyébként normálisan gondolkodókat is maga alá gyűrte. Napjainkra a Fidesz által elkövetett jogsértések és az emiatt elmaradt jogi lépések gyakorlatilag belesulykolták az emberekbe, hogy a jogsértés, a jogellenes magatartás bizonyos körülmények között megbocsátható, a büntetést meg lehet úszni, csak jó kapcsolatok kérdése. Vagyis – a jogalkalmazás relatív. Attól függ, hogy éppen kiről és miről van szó.

Ezért aztán lehet bűntelen, koncepciós ügyekben elővett embereket vezetőszáron rángatni, majd végrehajtható börtönbüntetésre ítélni, miközben milliárdos tolvajok járnak büszkén és büntetlenül az országban, és nyernek közbeszerzéseket szakmányban. A minden szavában hazug miniszterelnök bátran állíthatja, hogy minden elődje hazudott, de ő, a főhazug köpönyegforgató pávatáncos az igazság bajnoka. A kormánypárti állampárt nyíltan hirdetheti egy olyan terv létét, amely nem létezik. Jogszerűtlenül be lehet tiltani autonóm egyetemet, lehet zaklatni és megbélyegezni jogszerűen működő civil szervezeteket, és még sorolhatnánk. A koronát minderre az éppen megfeszített Jobbikkal közösen elfogadott parlamenti határozat tette fel, amely Jobbik nem mellesleg az előzőekben felsorolt ügyekben szervezett tüntetéseken soha nem lépett fel a demokrácia lábbal tiprása ellen. A parlament, mint emlékezetes, a tegnapi határozatával kimondta, hogy felháborítónak tartja, ezért elutasítja a bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló EP-rendeleti javaslatot, azt, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el az európai nemzetek kárára. Elutasította, hogy „jogköröket adjanak át a bevándorlást támogató Soros-szervezeteknek”. Kimondta azt is: elvárja az EU-tól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, a magyarok népszavazáson kinyilvánított akaratát. Nem mellesleg a kormányt is felszólította, hogy ne engedjen az Európai Parlament és az uniós bürokrácia nyomásának, védje meg az ország jogait. Miután pedig a Jobbik is beleállt ebbe az ordenáré ügybe, Gulyás Gergely frakcióvezető nem habozott legalábbis érdekesnek nevezni az őket éppen támogató Jobbik magatartását, mert szerinte Vonáék egyik nap tagadják a Soros-tervet, máskor azt mondják, hogy van ilyen.

Ami mármost a jogállam és a demokrácia védelmét illeti. Az, hogy a jogalkalmazó szervek az egyik esetben teljesítik a törvény által rájuk rótt, egyébként törvényes kötelezettségeiket, a másikban pedig nem, nem lehet alapja egy jogszerű döntés elleni fellépés támogatásának. Márpedig aki kimegy a Jobbikkal tüntetni, az ezzel a lépésével elismeri, hogy a tiltott pártfinanszírozás ugyan jogellenes és tilos, de nem szép dolog emiatt épp a Jobbikot elítélni. Holott az a tiltott pártfinanszírozás nem a Fidesszel szemben hozta előnyös helyzetbe a Jobbikot. Hiszen a Fidesz lelkiismeret furdalás nélkül rendelkezik akár a költségvetési pénzek kampánycélú felhasználásáról is. A Jobbik tiltott pártfinanszírozása a többi demokratikus ellenzéki párttal szemben hozta előnyös helyzetbe a Jobbikot, vagyis éppen a demokrácia ellenében. Az LMP és a Momentum harcos aktivistái pedig ne lepődjenek meg, ha elsőként őket verik majd meg és őket emelik ki a Fidesz szövetséges Jobbik tüntetésének oszlatása során.

A demokrácia védelmére egy demokratának bármikor készen kell állnia, de biztosak lehetünk benne, hogy a barikád másik oldalán a Fidesz és Jobbik egymásnak feszülve küzd majd ellenünk.

Szerző: Fábián András
Forrás: Huppa

Olvasta már?

Fábián András: Jó kommunisták, rossz kommunisták

Örömmel jelentették be a Nemzeti Együttműködés Rendszerének 8. (nyolcadik!) évében, hogy végre összeállt a névsor. …