Home / HOPPÁ! – a HUPPA.HU CIKKEI / Fábián András: Autodafé

Fábián András: Autodafé

A latin actus fidei spanyol formájában, mint auto da fé, vonult be a világ köztudatába. Jelentése hitbéli cselekmény, hitítélet. A középkori kereszténység véres hatalmi tobzódása volt ez: az eretnekek, istentagadók, boszorkányok és az emberi faj egyéb elfajzott egyedeinek felkutatása, szóra bírása és kiiktatása a közösségből, mielőtt más, ingatag lelkek is elkárhoznának általuk. Egy habókos öregasszony kárálása, egy epilepsziás leány habzó szájú ájulása és rángatózása éppúgy elegendő volt a máglyahalálhoz, mint valamely korai nagy gondolkodó titokban papírra vetett új világképe a föld gömb alakjáról, vagy a heliocentrikus világképről. Lobogtak a máglyák, rettegtek a népek, és a hasonló sors rémképe mián máris mélyebben bújták a bibliát, és egymást túlkiabálva zsolozsmáztak a huzatos templomok recsegő térdeplőin. A derék Domonkos rendi atyák éber figyelemmel kísérték a hívők ájtatos életének minden apró rezdülését, és féltőn óvták őket az eltévelyedéstől. Ha ez, ne adj’ Isten, valahogy mégsem sikerült volna, akkor a vétkest gyorsan megégették, és javai, ha voltak, a kegyes egyházra szálltak, mely így aztán egyre csak gazdagodott, s egyre nagyobb világi befolyásra is szert tett. Nem csoda hát, ha ezt a puritán hívők rossz szemmel nézték, s az egyik elsőként meghurcolt, tisztaéletű eretnek, Pierre Valdens vezetésével a valóság által megcáfolva látták a széles körben terjesztett egyházi dogmát, mely szerint a papi személyek nem módos emberek. A szent inkvizíció a bűn súlyától függően mérte büntetéseit. A tévelygő vezekelhetett is, vagy börtönre, kiközösítésre ítéltetett, de vízbefojtásra, kerékbetörésre és tűzhalálra is számíthatott. A halálra ítéltek esetében a királyi, nemesi szörnyülködők és a kíváncsi népek, is tanúi lehettek a rettentő kínszenvedésnek – Isten nagyobb dicsőségére s a tévelygők okulására. A kiközösítettek sorsa a megvetés és a lassú elmúlás volt.

Szent színjáték. Így is fordíthatjuk az autodafét. Istenfélő áhítatot mímelve megőrizni és kiterjeszteni a hatalmat, gazdagodni, s eközben megszabadulni azoktól, akik ezt nem nézik jó szemmel.

Téved, aki azt hiszi, hogy 1834-ben, amikor az áldozatok hivatalos számát közzétették, véget ért az inkvizíciók kora. A mai napig fennáll az egyházon belül a hivatal, amely az egyházi tanoktól való eltévelyedést vizsgálni hivatott.

Téved az is, aki úgy véli, hogy a modern világban nincs helye efféle bigott boszorkányüldözésnek. A haladó tanok és a zsidók üldözése, a könyvégetések és a koncentrációs táborok sem voltak mások, mint a régen kidolgozott elmélet reinkarnációja, a bűnbakképzés. A II. világháború utáni évek pedig a kommunista-üldözések és a koncepciós perek jegyében teltek.

A szent színjáték, az áldozat felkutatása, a bűnösség bizonyítása, és a hatalomnak kiszolgáltatottak valós vagy képletes megégettetése bizton számíthatott a nagyérdemű viharos érdeklődésére és támogatására.

Mivel ma már nem a középkorban élünk, ezért szó nem lehet efféle ostoba dolgokról. Ki hisz ma már a boszorkányokban, kit érdekelnek az Isten-tagadók. Vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, szekularizáció – röpködnek tüstént az ellenérvek. Hogyan lehetne ma, a modern világban ilyen idejétmúlt dolgokhoz közönséget toborozni?! Ugyan kérem!

Tessék csak gyorsan hátrébb vonni azokat az agarakat! Azt mondom: George Soros! Azt mondom: menekültek, pejoratíve migránsok, de mindenképpen muszlimok. Azt mondom: Soros által pénzelt civil szervezetek. Ugye tetszenek már kapiskálni?

Aki naiv módon azt hinné, hogy a végrehajtó hatalomnak semmi köze a hajdani inkvizícióhoz, annak Rogán Antal atya, a tisztakezű, a csodatévő szent ember (hogyan is feledhetnénk a rugalmasan változó alapterületű lakóingatlan esetét, a mennyből való angyali érkezést forgószárnyakon!) ad csattanós választ. Vannak nekünk ma is tisztaéletű Domokosaink, akik leleplezik a hamis lelkű, pénzsóvár ellenzéket. Megvannak arra is a kifinomult módszerek, hogy bebizonyítsák: Soros, a pénze és szervezetei mind egy iszonyatos cél irányában fejtik ki romboló tevékenységüket. A cél pedig napnál világosabb: tönkretenni a magyar embereket, és megbuktatni az ő érdekeiket mindenek felett képviselő magyar kormányt. Ez utóbbi csak az igazán érzékeny támadási pont, ez az igazán nemzetellenes terv fő része.

A külföldről (igaz, hogy minden esetben csak a szövetségeseink által) pénzelt szervezeteknek be kell vallaniuk bűneiket (még mindig Rogán intelmei!), melyek közül a legvérlázítóbb, legfélelmetesebb most éppen az illegális migráció szervezése. (Nem véletlen, hogy említett migráció deklaráltan legnagyobb ellenfele a saját kampányára pénzt és időt – a mi pénzünket és a mi időnket – nem sajnáló, hatalmát kétségbeesetten megóvni kívánó Orbán-kormány!) Fel kell fektetni a nyilvántartásokat! Ez azonban még kevés: „legyen vita arról, hogy kik azok, akik ezt csinálják, és ha nem vallják be, akkor a hatóságok kényszerítsék rá őket erre a bevallásra.” – így az igehirdető Rogán. Csendben jegyezzük meg, hogy a beharangozott vitára ez esetben lehetőséget sem látunk. Miről lehetne vitatkozni ott, ahol kínvallatás is lesz? Ráadásul, miután az áldott jó lélek azt is tudtunkra adta, hogy „az kiabál, akinek a háza ég”, már az ítéletet is a kezünkbe adta. Máglyára velük mind! Ez az egész magyar nép akarata! A magyar nép vért akar látni. Mivel nem antiszemita, hiszen a muszlimokat igyekszik éppen kiközösíteni, ezért magyar vért akar. Civil vért! Előbb persze, a haladó hagyományok szellemében, elveszi a pénzüket is. Akinek nincs miből megélni, az úgyis éhen hal. Megjegyzem, hogy akinek ebben az országban a civilek nem adnak enni, az is. Vagy megfagy. Mert nincs mivel fűteni. Mert a kormánynak arra nincsen pénze. Minden fillér a kampányra kell. A kampány igazi célja pedig elterelni a figyelmet a saját alkalmatlanságáról. Bűnbakot kell képezni tehát. A migránssimogató civilekre már rá is aggatta a sanbenitot, az András-keresztes áldozati ruhát a csúcsos sipkával. Soros-bérencek! Irány a vesztőhely!

A menekültek támogatása ma a kormány megdöntésére való törekvéssel azonos. A kormány választások útján való leváltása pedig nemzetellenes, a nem létező Soros terv része. Mert a kormány így döntött. A kormány pedig tudja, hogy mit beszél, mert mindig igazat mond. Ezt ő maga mondta magáról, tehát szintén igaznak kell lennie.

1300.

Szerző: Fábián András
Forrás: Huppa

Olvasta már?

A nap híre, avagy az MTI szerkesztőjének is van humora

Áder János államfő kedden  kétnapos hivatalos látogatásra Litvániába utazik – tájékoztatta a Köztársasági Elnöki Hivatal hétfőn …