Home / HOPPÁ! – a HUPPA.HU CIKKEI / Fábián András: Haláltánc

Fábián András: Haláltánc

Kezembe került egy nem túl széles körben , mondhatnám azt is, hogy valószínűleg csak meglehetősen szűk, szakmai körben ismert tanulmány, amelynek címe A Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Jelentése 2013-15. A jelentés elkészítésébe a Dr. Gaál Péter, a SOTE dékánja által vezetett munkacsoport széleskörű szakembergárdája vett részt. A munkacsoportban az Emberminisztérium (EMMI) több főosztálya is képviseltette magát. Mindjárt meg kívánom jegyezni, hogy annak ellenére, hogy a jelentés a jelenlegi kormány első két periódusának időtartamából is vizsgálat alá von egy bizonyos intervallumot, rendkívül objektív és tárgyilagos képet igyekszik bemutatni. Vagyis nem politikai röpirattal állunk szemben. Mivel végső soron mindannyiunk életéről van szó, nem mellőzhetjük bizonyos számszerű adatok említését sem.

Maga a jelentés igen terjedelmes. Az államigazgatásban megszokott módon éppen ezért elkészült egy statisztikai adatokkal jól megtámogatott vezetői összefoglaló is. Csupán ennek a 40 oldalas anyagnak az áttekintése is új távlatokat nyithat a hazai egészségügyi rendszer berkeiben kevésbé járatos, mondhatnánk az amatőr beteg szintjén tájékozott olvasó egészségügyről alkotott világképében. Megtudhatjuk például belőle, hogy az Európai Unión belül nálunk a legmagasabb a keringési rendszer betegségei miatt és a daganatos megbetegedések következtében bekövetkezett elhalálozások száma. Utóbbiban az EU 28 tagállama között a 28. míg az előbbiben is a 26. helyet tudhatjuk magunkénak.

Mindjárt a jelentés elején mellbe vág minket egy brutális megfogalmazás, melynek valódiságában természetesen nincs okunk a legkevésbé sem kételkedni. Engedjék meg, hogy ezt a két mondatot szó szerint idézzem:

„A Magyarországon 2014-ben bekövetkezett halálozások 14 százaléka minősült optimális orvosi beavatkozások időben történő igénybevételével elkerülhetőnek, ami közelítőleg megmutatja azt az arányt, amelyért az ellátórendszer közvetlenül felelős. Emellett hatásosabb népegészségügyi beavatkozásokkal további 12% lett volna megelőzhető.”

A KSH adatai szerint 2014-ben 126 308 honfitársunktól kellett elbúcsúznunk. Közülük tehát, amennyiben időben ellátásra kerülnek, bekerülnek az egészségügye ellátó rendszerbe és megfelelő ellátásban részesülnek 17 683 még ma is élhetne. Nem részesültek.

További 15 156 szülő, testvér, gyermek, hozzátartozó ma is köztünk lehetne, amennyiben a népegészségügyi ellátó rendszer felkészültsége megfelelő lett volna. Nem volt az.

Összesen 32 840 élet szűnt meg egyetlen esztendő alatt, mert a XXI. századi Magyarországon az egészségügyi rendszerért felelős állami és államigazgatási szervek nem tettek meg mindent a betegellátás korszerű és elvárható színvonalú biztosítása érdekében. Orvoshiány, nővérhiány, diagnosztikai eszközök hiánya, hosszú várólisták szerepelnek az indokok között. Ugyanakkor viszont ott van a leszakadó rétegek – magyarul szegények és elesettek – magas száma, az egészségügyi ráfordításra képtelen betegek magas aránya. Utóbbiak egyszerűen nem tudják megfizetni azokat a szükséges eszközöket, gyógyszereket, amely életben maradásukat biztosíthatnák.

Fentiek tükrében azt gondolhatnánk, hogy a szakma által megfogalmazott objektív és ijesztő kép a kormányzatot munkára, tettekre sarkallja. Az EMMI szociális érzékenységéről régóta hírhedt kereszténydemokrata államtitkára, Rétvári Bence a minap megadta nekünk a választ erre a kérdésre egy, a Magyar Orvosi Kamarának (MOK) címzett megszólalásában. Szó esik ebben mindenféléről: paraszolvenciáról, béremelésről, az állami- és a magánegészségügy viszonyáról, a MOK és a kormány együttműködésének szükségességéről, melyben természetesen a MOK teljeskörű támogatására számítanak.

Hogy miképpen reagált Rétvári úr azokra az adatokra, amelyeket fentebb említettünk? Nos, igen. Idéznénk talán szó szerint, mi fogta meg e kiválónak csak erős fenntartásokkal nevezhető politikust és embert az idézett jelentésből:  „…kiemelten kell kezelni a daganatos és keringési megbetegedések megelőzését és gyógyítását, ennek markáns része az egészségtudatosság erősítése.”

Ha jól értem, akkor az orvos beteg viszonyban ez nem az ellátás színvonalának javítását jelenti. Új CT és MR berendezések, egyéb nélkülözhetetlen gyógyító berendezések beszerzéséről sincs itt szó, miképpen a várólisták csökkentése, a kórházi elhelyezési körülmények javítása sem szerepel az alapkérdések körében. Arról viszont igen, hogy fel kell hívni az állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben betegnek érzik magukat, forduljanak orvoshoz. A többit majd meglátják. Elsődleges szempont a költséghatékonyság.

Ne tessék most nekem azzal jönni, hogy ilyen-olyan sportlétesítményekre, sportrendezvényekre, nota bene házelnöki rezidenciára vagy miniszterelnöki várba-költözésre bezzeg van pénz. Ez csak demagógia. A sport az egészségtudatosság része. Aki beteg forduljon orvoshoz. Aki meghal, az már nem kerül pénzbe az államnak, csupán a családnak, aki eltemeti…

Szerző: Fábián András
Forrás: Huppa

Olvasta már?

A kormány fellebbez az EJEB elmarasztaló ítélete ellen

A kormány fellebbezni fog a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) keddi elsőfokú, nem jogerős …