Home / HOPPÁ! – a HUPPA.HU CIKKEI / Fábián András: Szembesítés

Fábián András: Szembesítés

Most, hogy már alaposan kiveséztük a magyar kormány magatartását a Sargentini-jelentés vitája során, emlékezzünk meg az Orbán Viktor védelmében elhangzott felszólalások némelyikéről is. „Ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok!” – intette Orbán 2008-ban a Magyarországon állomásozó diplomatákból álló hallgatóságát, majd ezt szinte napra pontosan hét évvel ezelőtt, 2011-ben újságírói kérdésre is megismételte. Ez azonban a felszólalóknak feltehetőleg kimaradt.

Talán nem is lenne említésre méltó, hogy a Fidesz színeiben pompázó képviselők vezényszóra ugrottak neki a Főnököt regulázó felszólalóknak, beleértve a Néppárti frakcióvezetőt és frakciótársaikat is. Mi mást várhattunk volna például Szájertől, a kősziklába vésett Alaptörvényt tabletjébe bepötyögő jogalkotótól, aki csalást kiált a tartózkodások be nem számítása miatt?! Hogy majd elfelejti azokat a „nemzeti konzultációkat” és „népszavazásokat”, ahol ugyan még csak a többségi számarányt sem érték el, mégis és minden esetben az egész nemzet döntésére hivatkoztak?! Vagy a legutóbbi választásokat, ahol 8 312 173 szavazásra jogosultból mindössze 2,61 millió szavazott a Fideszre, 3,12 millió nem a Fideszre, és 2,58 millió el sem ment, vagyis tartózkodott?! Hogy ennek ellenére, a világon egyedülálló módon, a kormánypárt 2/3-dal ül a parlamentben és soha nem látott bizalomról és támogatottságról áradozik, ahelyett, hogy ebben is csalást és manipulációt orrontana… Piha!

Beszéljünk inkább a két kisebbségi képviselő rövid, de velős hozzászólásairól. Járóka Lívia – nem mellesleg az EP Alelnöke és számos bizottságának tagja – hozzászólásából idézem:

„… ma Magyarország az, aki tényleg mindent elkövet a cigánygyerekek iskolai szegregációja ellen. Mi voltunk az első ország 2004-ben, aki ezt a témát felhozta. Önök arról beszélnek, hogy sértve vannak a roma gyerekek jogai. Nálunk három éves kortól járnak a gyerekek iskolába, integrált óvodákba, hatéves korukra már nem kell őket fejleszteni tovább. Nálunk olyan duális szakközépiskolai programok vannak sportprogramokkal összeegyeztetve, amik tényleg az önök multi -, nagyvállalataikhoz (sic!) képzik a legjobb munkaerőt. 2050-re mi felismertük, hogy ha a romákat nem képezzük, akkor az összes közép-kelet-európai és nyugat-európai állam gazdasági hátrányba kerül.”

Hol és mikor tapasztalta ezeket Járóka Lívia, aki saját állítása óta 15 évesen, 1989-ben lett hű tagja a „Pártnak” – nem tudhatjuk? Attól tartok, a képviselő asszony egy álomvilágban él és mozog, amely rózsa ujjai közé csippentett pink lepellel fedi el előle a nyers valóságot. Éhező roma gyerekek tízezrei, a segélyek minimalizálása, egyre erősödő negatív diszkrimináció a társadalom minden szintjén, még a közmunkában is, jobban, mint ezelőtt bármikor. A fiatalok 16 éves korban kiesnek a közoktatásból. A romák felzárkóztatására szánt milliárdokat elsíboló, Orbán Viktor személyes védelmét élvező, romaügyi biztos, bizonyos Farkas Flórián, viszont még mindig szabadlábon rendelkezik nagy pénzek és roma sorsok felett.

A cigánygyerekek integrációja az oktatásban és a köznevelésben nemhogy nőne, pont ellenkezőleg: csökken. Képviselő asszonyhoz bizonyára nem jutottak el az MTA ez évben, a tárgyban publikált kutatási eredményei a 2017-es évről. E szerint az elmúlt években mintegy tíz százalékkal nőtt az iskolai szegregáció mértéke a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek körében. (Mellesleg, ha az MTA ilyen kutatásokat publikál, ne csodálkozzon, ha megvonják tőle a saját költségvetése feletti rendelkezés jogát! Persze szigorúan a kutatási szabadság szem előtt tartása mellett.)

Második felszólalásában az Alelnök asszony ezt mondta:

„…megdöbbentőnek tartom azt, hogy ebben a jelentésben benne maradhatott két olyan szöveg is, ami arra utal, hogy a szélsőjobboldali Magyar Gárda esetleg a Fidesz ideje alatt tevékenykedett, vagy hogy a romagyilkosságok a mi időszakunkban történtek. A romagyilkosságok elkövetőit az Orbán-kormány hatalomra lépésével elítélték, és Orbán Viktor első tevékenysége volt a 2010-es választások után, hogy a Magyar Gárda működését Magyarországon betiltsa. A szocialista kormányok alatt a Magyar Gárda grasszálhatott a cigánytelepeken.”

Emlékeztetnünk kell a szelektív memóriával emlékezőt, hogy ennek a Magyar Gárdának a zászlóanyja az a Wittner Mária volt, aki máig a Fidesz díszforradalmára, 1956-os ünnepeltje. Ott masírozott soraiban a KISZ Ifjúgárdista egyenruháját a Magyar Gárda pincérmellényére cserélő Bencsik András újságíró is, Orbán egyik leghűségesebb háziszolgája. (Nota bene: az alaptalan rasszizmus okán tartózkodó Balczó Zoltánnal és a farkasmosolyú jogvédő, Morvai Krisztina képviselővel együtt!) A Magyar Gárdát mellesleg nem az Orbán-kormány, hanem a Kúria szüntette meg, az erre irányuló jogi eljárás pedig még a második Gyurcsány kormány idején, 2007-ben, a tatárszentgyörgyi, romákat megfélemlítő, rasszista felvonulást követően megindult. 2009. július 2-án, vagyis még a második Orbán kormány előtt, a Bajnai kormány idején, a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon jogerősen feloszlatta ugyan a Gárdát, utódszervezetei (Betyársereg, Identitisz, Hatvannégy Vármegye, Magyar Nemzeti Arcvonal, Farkasok stb.) azonban változatlanul működnek az Orbán kormány alatt. Ami pedig a 2008. július 21-ével kezdődött cigánygyilkosságokat illeti, elkövetőit, akik szorosan kötődtek az említett szervezetekhez, már 2009. augusztusában elfogták, s ellenük az eljárás megkezdődött. Csak remélni merjük, hogy ítéletüket nem az Orbán Kormány, hanem valóban a független magyar bíróság mondta ki 2016-ban.

Kósa Ádám süketnéma Fideszes képviselő a fogyatékkal élők nevében köszönte meg Orbán Viktornak, hogy személyében képviselőjük lehet az EP-ben.

„…A Fidesz az egyetlen párt az Európai Parlamentben, amely egyszerre egy fogyatékossággal élő és egy roma képviselőt küldött, és Önök akarnak kioktatni minket a demokráciáról? Felmerül bennem a kérdés, hogy miért nem érdekel senkit a jelentésben a fogyatékossággal élők helyzete? Minden tizedik magyar állampolgár fogyatékossággal élő. Ők nem számítanak? Az ellen ki emel szót, hogy számos európai parlamenti dokumentumban megpróbálnak migránsokat, vagy pedig illegális migránsokat segítő szervezeteknek többletforrásokat adni, nem egyszer a fogyatékossággal élő emberek rovására, tőlük elvéve.”

A roma képviselőnő objektivitásáról már szereztünk tapasztalatokat. Kósa Ádám meg talán nem tud arról az empátia teljes hiányát tükröző, elutasító kormányzati magatartásról, amely az otthonápolási díjak emeléséért minden eredmény nélkül tüntetőket övezte a minap. Nem is beszélve a fogyatékos-támogatások kurtításáról, a fogyatékosok munkába állását segítő bértámogatás csökkentéséről, vagy az uniós forrásból éppen csak kiépített látásrehabilitációs központok ellehetetlenítéséről. A „külföldi támogatásban részesülő” civil szervezetek egy nagy része foglalkozik a fogyatékkal élők megsegítésével, átvállalva ezzel a kormány által elhanyagolt kötelezettségeket. Ők most megbélyegezve, a kényszerű megszűnéssel, betiltással vagy éppen a külföldi támogatások állami megsarcolásával szembesülnek. Azért, mondjuk ki: a kiállási szándék szép próbálkozás volt. Mármint Kósa képviselő úr részéről. Bennem viszont csak azt a meggyőződést erősítette, hogy az álláspontok kialakítását az üléspont határozza meg. A Fidesz által megválasztott Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Gárda megalakulásakor mindössze ennyit válaszolt, amikor megkérdezték, hogy miért hagyta: „A Sándor Palotából messzire látni.”

Strasbourgból ezek szerint még Magyarországig se.

Végezetül egy külföldi, mégpedig olasz képviselő téves képzetéről, mi több, a magyar népre nézve kifejezetten sértő ömlengéséről kell szót ejtenünk. Mario Borghezio, az Északi Liga képviselője nosztalgiával emlékezett az 1956-os magyar forradalomra, amikor ő már 9 éves volt (sok mindenre azért nem emlékezhetett, s ez némiképp megbocsáthatóvá teszi szavait):

„…én kilenc éves voltam, amikor 1956-ban az összes újság és a televízió sugározta a híreket, akkor még fekete-fehérben, és láttuk ezeket a fickókat hazájukban puszta kézzel harcolni tankok ellen. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ma a bátorságot az ő (Orbán – a szerző) példája és a harca képviseli, … akik (Orbán – a szerző) mellett szólnak olyan emberek, akik, ellentétben azokkal, akik csak vádakat sorolnak, vérrel harcoltak a szabadságért.”

Borghezio úr nagyot akart durrantani azzal, hogy Orbán Viktort az 1956-os hősökkel azonosította. Mentségére legyen szólva, hogy nem tudta, vagy nem akarta tudni, hogy Orbán éppen most gyorsította fel 1956. emlékének a magyar történelemből való végleges és teljes kitörlését. Miután eltávolította a Magyar Forradalom Lángját a Kossuth térről, már felberregtek annak a daruskocsinak a motorjai is, amely majd kiemeli és elszállítja a Parlament elől Nagy Imre mártír miniszterelnök szobrát valahova, ahol senki sem látja. Talán éppen a szobortemetőbe.

A fenti szavak mindegyike elégedett mosolyt csalt azonban a kedves vezető amúgy halálosan sápadt orcájára. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a hívek által elmantrázott igéket ő valóban igaznak és hitelesnek gondolja. Vagyis egy képzeletvilágban él, a valóságtól elzárva és attól magát teljesen függetlenítve.

Emiatt számára bizonyosan fel sem tűnt, hogy ami az Európai Parlamentben aznap történt az nem volt egyéb, mint az általa is rettegett két sebességes Európa kialakításának amúgy fortissimóban előadott, világos és egyértelmű nyitánya.

Szerző: Fábián András
Forrás: Huppa

Olvasta már?

Áder: a Szent Korona nemcsak tárgy, hanem eszme is

A Veritas Történetkutató Intézet, az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Magyar Történelmi …