Home / HACSEK ÉS SAJÓ ÚJRATÖLTVE / Hacsek és a rózsafüzér

Hacsek és a rózsafüzér

– Jó napot, Hacsek, hogy vagyunk, hogy vagyunk?
– Kuss, maga pogány!
– Eddig se a modoráért szerette magát, aki szerette, de azért köszönni még tudott. Vagy legalábbis szokott. Mi az ördög bújt magába?
– Először is, én mától nem Hacsek vagyok, hanem Kozma Julián Vazul, sőt, valami Konstantin is, most megyek a püspök úrhoz elintézni. Másodszor, az ördög magukba bújt, mindannyiukba, de én majd jól ki fogom kergetni!
– Sportoljon magával a Belzebub.
– Miféle sport?
– Azt mondta, kergetőzni akar a Sátánnal. És hogy fognak fogócskázni?
– Rózsafüzérrel, kereszttel, szenteltvízzel.
– Remélem, jön a Mick Jagger is, mert akkor megnézem a sporteseményt.
– Maga reménytelen, maga el fog kárhozni. De én majd az angyalok karából nézem, ahogy magát forró szurokban sütögetik a Pokolban.
– Ne mondja. És mit fog csinálni az angyalok karában?
– Énekelni fogok meg hárfázni.
– Akkor magát fél perc alatt dobják ki a Mennyországból. A kávéházból is mindig kidobják, ha énekel, ott még hárfáznia sem kell, már repül is.
– Akkor én már úgy fogok énekelni, mint egy Pavarotti!
– Felőlem… de mondja, mégis, hogy került ebbe az állapotba, mit ivott?
– Én, kérem, híreket olvastam, és megláttam a Fényt.
– Ment volna inkább szemészhez. Miféle híreket?
– Tudja, mikor azt olvastam, hogy könnyezik a pásztói Szűz Mária, még pogány voltam és nem hittem belőle egy szót sem. Isten bocsássa meg, vigyorogtam is.
– Hiten nem vigyorgunk, tudhatná.
– De mikor megszólalt az Aranyszájú Szent Semjén a rádióban, rám ragyogott a mennyei fény és egyből a damaszkuszi úton éreztem magam!
– Az ott van a Városliget mellett?
– Az Damaszkusz mellett van, maga eretnek!
– Ez nem okvetlenül logikus… van a Városliget mellett Mexikói út is.
– És Városliget van?
– Annyira csak, mint Damaszkusz a polgárháború után.
– És mit érzett ott, azon a közúti aknamezőn?
– Maga nem olvasta Szent Pált?
– Az hova tudósít?
– Az Újtestamentumba, oda, maga ördögfattya… Egy pillanat alatt teljes lettem Szentlélekkel és rájöttem, hogy én eddig mindent rosszul csináltam.
– Hát bizony, bizony…
– Ugye?
– Például azokat a részvényeket sem kellett volna megvenni tavalyelőtt, meg volt az a kis adócsalás is…
– Ezek hívságok!
– Azok bizony. És sokba kerültek.
– Nem, én arra jöttem rá, hogy a Sátán a szabadkőművesek alakjában jár miközöttünk és Soros a jakobinusok fejedelme.
– Maga kis sansculotte, a jakobinusoknak nem lehet fejedelme.
– Akkor a másikoké.
– Azoknak se nagyon.
– Mindegy, Soros maga Lucifer, és kész!
– Mit szívott rádiózás közben?
– Tömjént.
– Mindig mondtam magának, hogy a kábszi rossz, értem? A mostani tömjéneket szintetikus úton állítják elő, laboratóriumban, még a Jóisten sem tudja, mi van bennük.
– De aztán hallottam a megoldást is. Másnap elmondta a Parlamentben az Aradszki András doktor. „A sátán/Soros terv ellen küzdeni keresztény kötelesség! A rózsafüzér a legerősebb fegyver a Gonosz ellen, képes a történelem megváltoztatására. És ezt Soros György is meg fogja tapasztalni!”
– De ha nem a Soros, bevethetik Észak-Koreában is.
– Miről beszél, maga albigens elhajló?
– Azt mondja, a rózsafüzér egy erős fegyver. Akkor inkább Kim Dzsongun ellen vessék be, mert a Sorosnak nincs atombombája, neki meg van.
– De Soros a Sátán!
– Meg a Mick Jagger.
– Látom, maga menthetetlenül elkárhozik, most már biztos.
– Hát inkább, minthogy magával dobjanak ki a mennyei kórusból… Mi az a vastag fóliáns, amit olvas?
– A Malleus maleficarum, a „Boszorkányok pörölye, mellyel minden boszorkány és az ő eretnekségük igen hathatósan eltiporható”. Írta a két szent életű atya, Institoris és Sprenger.
– Maga is jókat olvas…
– Be szeretnék iratkozni a démonológiai tanszékre, Malakiás atyához, azért tanulmányozom. Hátha végül én is exorcizálhatok majd.
– Maga csak ne exorcizáljon, a szomszédja is mindig panaszkodik, hogy minden reggel, miután fogat mos, visszhangzik magától a gang.
– Maga marha, az nem exorcizálás, a gargarizálás!
– Mindig összekeverem.
– Az exorcizálás az ördögűzés!
– Ja, amikor elfordul a csajok feje a nyakukon teljesen körbe és elkezdenek sugárban hányni?
– Az, az.
– Magának is van egy ízlése… és hol tart a könyvben?
– A Vasszűznél.
– Maga perverz. El akarja csavarni a nők fejét, hogy okádjanak és vasszüzekkel akar paráználkodni… vigyázzon, mert megmondom a Malakiás atyának!
– Felőlem mondja meg, tőle tanultam.
– Na, maguk is finom egy társaság. És még maga akar Strauss-zenemű lenni.
– Miféle zenemű, maga, szodomai tűzeső?
– Rózsalovag.
– Az rózsafüzér, maga Bálám szamara!
– Istenem, rózsafüzér, rózsalovag, rózsakereszt, nem mindegy?
– Már hogy lenne mindegy?
– Higgye el, a végén úgyis mi járunk rosszul.
– Azt mondja?
– Mikor jártunk jól?
– Akkor inkább hagyom is Malakiás atyát.
– Jobban teszi, kérem. És több tömjént ne szívjon!

Szerző: Szele Tamás
Forrás: Huppa

Olvasta már?

Tarlós feladja?

Tarlós István főpolgármester a jelenlegi struktúra és a “nem tisztázott” hatáskörök miatt 70 évesen már …