Home / HÍR / Külföldről nézve – sajtószemle

Külföldről nézve – sajtószemle

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Nem kizárt, hogy Ausztriában a választásokon az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) gyengébb eredményeket ér el, mint még nemrég várható volt, de az elgondolásait rég rákényszerítette az országra, ezért Bécs a választások után mindenképpen közelebb lesz a magyarokhoz és a lengyelekhez, mint a németekhez – írta vendégkommentárjában Anton Pelinka neves osztrák politológus, a CEU tanára. A konzervatív kereszténydemokrata Osztrák Néppárt (ÖVP) vezet a felmérésekben, és azt reméli, hogy nem csak a legtöbb szavazatot kapja, hanem megszerzi a relatív parlamenti többséget is – ez nagy fordulat a párt sok éves hanyatlása után. A középtől jobbra és balra lévő két nagy párt, a szociáldemokraták (SPÖ) és az ÖVP a nyolcvanas évektől mindig veszített a támogatottságából, míg az FPÖ és a zöldek egyre népszerűbbek lettek. Kutatások azt mutatják, hogy a napi politikába vetett bizalom mélyponton van, és azok a pártok, amelyek ezért felelősek, már alig tudnak szavazókat mobilizálni. A mai felmérésekből már más kép rajzolódik ki: Az ÖVP első ízben a legnagyobb erő lehet a parlamentben, míg az FPÖ-nek a remélt második helyért esetleg meg kell küzdeni a szocialistákkal. A zöldek és a liberálisok (NEO) a többi párttal együtt messze lemaradnak, vagyis tévesnek bizonyult az az előrejelzés, amely szerint tartja magát az eddigi trend, amely a kis pártoknak vált a javára. A parlamenti demokrácia szabályai szerint a legnagyobb három párt közül bármely kettő alkothat koalíciót. Ettől sokan a nagykoalíció végét várják, és vele az SPÖ és az ÖVP szövetségének végét. Az előrejelzések azért is figyelemre méltók, mert a minden felmérésben vezető ÖVP teljesen újjáépítette magát, Sebastian Kurz külügyminiszter vezetése alatt levetette régi énjét, és visszaszorította a szakmai és ágazati szövetségek befolyását. Az újító erő új ruhájában mutatkozik, és az egykori nagypárt ÖVP-nek sikerült megfordítania a szeleket, és most ezt a pártot támogatja a feltörő hangulat. Pedig valójában nem egészen új, amit kínál. A korábbinál erősebben hasonlít az FPÖ elképzeléseire. Szigorúbb bevándorlási politikát, az „Európa-szkeptikusok iránti nagyobb megértést j9vetel, és kritikus távolságot tart Merkel kancellár nyitott határ politikájától. A választások előtt egyértelműen kevésbé Európa-barátnak mutatkozik, és olyan, bár némileg enyhébb neo-nacionalista magatartást mutat, amilyet az FPÖ-től ismerünk. A szocialistáknak szúrja a szemét az ÖVP sikere, és máris kezdik magukat ott kiszolgálni magát, és fel akar ugrani a sokat ígérő Európa-szkeptikus vonatra, amely eddig a jobboldali populizmus kizárólagos területe volt. Mindez paradox helyzethez vezet: az FPÖ ugyan nagy valószínűséggel elveszti jó induló pozícióját, és nem lesz a legnagyobb parlamenti erő. Más módon azonban nagyon is sikeres: sikerült rákényszerítenie a két nagy pártra saját elképzeléseit. A párt vesztett a népszerűségéből, de a politikai programja nem. A vasárnapi választásokról nem várhatók drámai közvetlen hatások Ausztria általános politikai teljesítőképességére, de nem számíthat fontos szerepre Merkel, Macron és Juncker Európájában egy olyan ország, amelyben az FPÖ ideológiája és Európa-szkepticizmusa közvetve részt vesz a kormányzásban. Ausztria a választások után valószínűleg nem csatlakozik hivatalosan a V4-hez, de informálisan a kormány, bármilyxen koalíció jöjjön is létre, európai szinten mindenképpen közelebb lesz Magyarországhoz és Lengyelországhoz, mint Luxemburghoz és Németországhoz.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oesterreich-ist-ungarn-in-der-eu-naeher-als-deutschland-15232028.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0

Die Presse

Az osztrák konzervatív lap rámutatott: európai szinten és a tagállamokban egyaránt megfigyelhetők kísérletek a civil szervezetek létalapjainak megnyirbálására, és ez ellen teljes határozottsággal fel kell lépni. A napjaink autokratái által folytatott politikai elnyomás mindig ugyanazt a mintát követi: az ellenfelek diszkreditálása, támadás az állami intézmények ellen, a kritikus média semlegesítése, és nyomásgyakorlás a civil szervezetekre. Ez a világban sok helyen jelentkezik, de néhány éve Európa közepén is látható: Magyarország Orbán Viktor alatt e fejlődés éllovasává lett. A cikk leírta a civil szervezetekkel kapcsolatos magyarországi fejleményeket az „orosz mintára készült” vonatkozó jogszabály elfogadásától kezdve, és hangsúlyozva, hogy azokat a szervezeteket támadták a legélesebben, amelyek a menekültekkel foglalkoztak, és amelyek tagjainak a menekültválság idején emberfeletti teljesítményt kellett nyújtani, nem csak azért, mert „az állam alkalmatlannak bizonyult”, hanem mert sokszor egyenesen akadályozta a megoldásokat. „A segélyszervezetek és önkéntesek az állam és a demokrácia pillérei, és néha a hatalmasok nélkülözhetetlen korrigálói” – írta a lap. Ausztriában Wolfgang Sobotka belügyminiszter szintén támadásra készül a civil jogok ellen: a bécsi repülőtér új pályája körüli ítéletek nyomán támadta a független bíróságokat, és még mindig meg akarja nyirbálni a gyülekezési jogot. Andrä Ruprechter „életminiszter” kényszeríteni akarta a civileket, hogy az első fillértől tárják fel a kapott adományokat, vagyis tegyék meg azt, ami a pártok számára kifejezetten nem kötelező. Ez az indítvány a heves tiltakozások miatt kudarcba fulladt, de egyáltalán nem biztos, hogy a választások utáni új többségi viszonyok között nem kerülnek újra az asztalra hasonló ötletek. Az Európai Parlament szeptemberben szavazott az Európai Néppárt (ENP) indítványáról, hogy vonják meg az anyagi támogatást azoktól, akik „igaztalanságokat terjesztenek”, és akiknek céljai „ellentétben állnak az EZ alapvető értékeivel” „Ez nem más, mint a z orbanizálódás európai változata” – írta a lap. Az indítványt – amelyet az osztrák Néppárt képviselői támogattak – végül leszavazták. „Már nem annyira csoda, hogy Orbán pártja még mindig az Európai Néppárt tagja: az ENP egyre jobban közeledik Orbánhoz, ahelyett, hogy kényszerítené öt a demokratikus alapelvek betartására” – mutatott rá a konzervatív lap., majd feltette a kérdést: „Mi a válasz Ausztria és Európa fokozódó orbanizálódására? Határozott ellenállást kell tanúsítani minden kísérlet ellen, hogy lábbal tapossák a demokratikus alapjogokat, megnyirbálják a civil szervezetek létalapját, mert sok ilyen szervezet Európa, csak éppen egy szociálisabb és környezetrvédőbb Európa érdekében dolgozik. A korlátozásokkal, amelyeket most eszelnek ki, attól kell tartani, hogy a jövőben jelentős korlátozások léphetnek érvénybe” – írta a Die Presse.

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5301063/Gastkommentar_Die-Orbanisierung-Oesterreichs-und-Europas

News.at

A Christian Kern osztrák kancellár és Heinz-Christian Strache FPÖ-elnök közötti tévévitában valahol felbukkant Visegrád neve, amelyet a legtöbb nézőnek valószínűled nemigen mondott semmit. A V4 elsődleges célja, az unjiós és NATO-csatlakozás elérése után mély álomba merült, amelyből csak a menekültválságban ébredt fel. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy Strachénak miért tetszett meg egyszerre. A cikk felidézte a V4 tagállamok menekültáradat elleni fellépéseinek sorát, és megállapította: ezekben az országokban a társadalmaknak semmiféle tapasztalatuk nincs a bevándorlással, és azok a problémák sem jó reklám számukra a saját tapasztalatok szerzéséhez, hogy Nyugat-Európában milyen problémák adódnak a bevándorlásból. Saját szempontjukból a fellépésük érthető. Ám a négy ország vezetői a politikailag legolcsóbb módon alakíthatják a védelmező szerepét. Mindez a Lengyelországban és Magyarországon mutatkozó, erősödő tekintélyelvű vonásokkal együtt olyan szövetséget ad, amely ritkán van azonos nézeteken, de ebben az ügyben mindig egységes. Mindazonáltal van cinizmus abba, ahogyan a morális téren fensőbbségesnek mutatkozó Európa letolja a visegrádi államokat. Orbán kerítésének ugyanis hamarosan örültek Bécsben és Berlinben, és bár maguk sem teljesítik a menekültkvótákat, az ugyanígy eljáró kelet-európaiakat a támogatások megvonásával fenyegetik, mintha ezek a pénzek kegyes adományok lennének, nem pedig szerződésben rögzített tételek. Ezzel a nyugati tagállamok maguknak is hazudnak: amikor Csehország befogadott néhány menekültet, azok hamar eltűntek, mert vonzották őket a németországi magasabb Strache Visegráddal folytatott flörtje azonban így sem vezet célra, mert a négyek már most is eléggé egyetértenek abban, hogy nem akarnak bővítést. És különösen ellenzi ezt Magyarország uszítója, Orbán Viktor.

https://www.news.at/a/weltreise-volle-fahrt-visegr-8368879

Der Standard

A bécsi liberális lap „Kurz, Strache, és a vaszélyes Orbán-hype” című kommentárjában rámutatott: Sebastian Kurz és Heinz-Chrisitian Strache személyében egyszerre két olyan jelölt is szerepel az osztrák választásokon, aki nem titkolja az Orbán Viktor tekintélyelvű magyar miniszterelnök csodálatát. Az Európai Parlamenre vetett pillantás megmutatja, hogy ez miért tűzveszélyes. Orbán Viktor régen túlfeszítette a húrt. Az Európai Bíróság kvótarendezésről hozott ítélete, amelyet ignorál, a CEU elleni támadás és a civil társadalom és a sajtószabadság szélsőséges korlátozása mind azt mutatja, hogy milyen gyorsan megtörténhet az alapvető értékek és emberi jogok kiüresítése. Emellett a magyar kormánnyal szemben komoly szemrehányások vannak a választói jegyzékek meghamisítása és uniós pénzek hűtlen kezelése miatt, és Budapest nem vesz részt az Európai Ügyészségben sem. Amikor Orbán az Európai Parlamentben beszél, a hallgató hamar meggyőződhet arról, hogy mennyire kevéssé tiszteli a demokratikus intézményeket és az európai vitakultúrát. A plenáris üléstermet színpadnak használja, és olyannak rendezi önmagát, mint akit mindig félreértenek. Az európai intézmények azonban ezt nem tűrik. Kötelezettségszegési eljárások folynak, a parlament megbízta az illetékes bizottságot, és egyre nagyobb nyomás nehezedik az Európai Néppártra. Orbán színe változása lopakodó volt. Veszélyes víziója olyan Európa, amelyet a minimális funkciókra redukálnak. Mindez a demokrácia, a munkavállalók és a közös Európa kárára megy, amely utóbbira a nagy kihívásokkal szemben sürgős szükségünk van. Orbán Európa kellős közepén rendezi be tekintélyelvű rendszerét. Ezt Ausztriából nem lehet elismeréssel szemlélni. A vasárnapi választások azt is eldöntik majd, hogy milyen irányba fejlődik tovább az ausztriai és az európai demokrácia – írta a lap.

https://www.derstandard.de/story/2000065914071/kurz-strache-und-der-gefaehrliche-orban-hype

Sputnik

A hatalmas orosz állami médiakonglomerátum német nyelvű honlapján az ukrán oktatási törvény körüli, Budapest és Kijev közötti vita kapcsán határozottan a szembeállásra helyezi a hangsúlyt. Az egyik arról számol be, hogy Petr Klimkin ukrán külügyminiszter tiltakozó jegyzéket küldött Budapestre, amelyben azt követelte, hogy tiltsák be a „Függetlenséget a Kárpáton túli területnek” címmel szervezett rendezvényt. Klimkin a tiltakozó jegyzék tényét a Twitteren közölte, és a rendezvényt provokációnak nevezte. Hozzátette: Kijevnek meggyőződése, hogy Magyarország továbbra is támogatja Ukrajna területi lépségét. A jelentés ismertette Szijjártó Péter szerfai állásfoglalását, miszerint a határokon túli magyarok élete nem képezheti alku tárgyát., és korábbi megnyilvánulásait a témában. Végül az ukrán törvényt ismertetve azt állította: „Az új törvény megtiltja az ukránon kívül bármely más nyelven történő oktatást. A nemzeti kisebbségek nyelvén oktató általános iskolai osztályok csak 2020-ig maradnak fenn, azután minden iskolában kizárólag ukrán nyelven fognak oktatbni”.

https://de.sputniknews.com/politik/20171012317825722-kiew-budapest-aktion-protestnote/

Business Insider

A számos országban portálokat működtető, amerikai Business Insider német kiadása egy eredetileg a Financial Times hasábjain megjelent cikkében azt írta: Soros Györgynek nehéz éve lehetett. Az év eleje óta Washingtonban Trump elnök elleni tüntetéseket finanszírozott, Szíriában hamis vegyifegyver-támadást rendezett, kitalálta a „Soros-tervet”, amelynek célja Magyarország elárasztása migránsokkal, Macedóniában pedig kormányváltást kényszerített ki, aláásta az izraeli miniszterelnököt, és kirúgatott a Fehér Házból néhány fontos tanácsadót. Nem is rossz teljesítmény egy 87 éves embertől. A felsorolt akciók persze kivétel nélkül összeesküvés-elméletek. Ám nem csupán kuriózum az, hogy mind ebben az évben merültek fel, és Soros nevével kapcsolatban, hanem a világpolitika döntő, és aggasztó jelenségét fejezi ki. Soros a kilencvenes években megfelelt a korszellemnek, amikor milliárdjainak egy részét arra fordította, hogy a posztkommunista államokat a demokrácia útjára segítse. Közben azonban megváltozott a globális hangulat, a liberális gondolatvilág visszahúzódóban van, és a nacionalisták új generációja számára – Amerikától Magyarországon át Oroszországig – Soros maga a tökéletes gonosz lett. Internacionalista a nacionalizmus korában. A Forbes listáján neve a leggazdagabbak között a 29. helyen áll, emellett zsidó, és így könnyen kiosztható rá az átláthatatlan és manipulatív pénzember szerepe. 1989-ben egy Orbán Viktor nevű magyar aktivista Soros-ösztöndíjas volt Oxfordban. Ma ugyanez az Orbán Magyarország miniszterelnöke, és démonizálja egykori támogatóját. Magyarország vezére egy állítólagos „Soros-terv” kidolgozásával rágalmazta meg Sorost, és ezt tette meg választási kampánya fő céljává. Ilyen terv azonban nem létezik. Az igazság az, hogy a milliárdos nagyvonalúan támogat a menekülteket segítő civil szervezeteket, és egyetért az EU tervével, hogy a szíriai menekülteket az egész tömb területén telepítsék le. Ám Soros magyarországi démonizálása nem egyedi eset. Hasonlóan cselekednek idén a politikai vezetők Macedóniában, Lengyelországban, Romániában, és Törökországban. Az amerikai paranoid jobboldal is folyamatosan gyárt Soros-ellenes matériát, és a milliárdos még Izraelben is célponttá vált: az izraeli Netanjahu-kormány számára láthatólag kevésbé fontos a Soros elleni kampányok nyilvánvalóan antiszemita jellege, mint az, hogy Soros kiáll a palesztinok jogai mellett. A Soros elleni kampányokat erősíti, hogy a szélsőjobb szerveződések ugyanazokat az összeesküvés-elméleteket vetik fel. Az összeesküvés-elméletek gyártónak mindenre van magyarázatuk: például abban, hogy a Financial Times a minap kommentárban vette védelmébe Sorost, csupán újabb bizonyítéknak tekintik arra, hogy milyen elvetemült, és széles körű a befolyása. Sorossal kétszer találkoztam, mindkét alkalommal nyilvános pódiumbeszélgetések keretében, és soha nem folytattunk magánbeszélgetést. De nem habozom dicsérni filantrópiáját. Az a tény, hogy egyáltalán védelemre szorul, szomorú fényt vet az időkre, amelyekben élünk” – írta a szerző. nem tekintem

http://www.businessinsider.de/der-hass-auf-george-soros-zeigt-eine-unangenehme-wahrheit-ueber-die-weltpolitik-2017-10

 

(A DK sajtóválogatása)

 

Szerző: hj
Forrás: Huppa

Olvasta már?

Tarlós feladja?

Tarlós István főpolgármester a jelenlegi struktúra és a “nem tisztázott” hatáskörök miatt 70 évesen már …