Home / HOPPÁ! – a HUPPA.HU CIKKEI / November 20. – A gyermeki jogok világnapja

November 20. – A gyermeki jogok világnapja

1989. november 20-án New York-ban fogadta el az Egyesült Nemzetek Szövetsége a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményt. Ezért ez a nap A GYERMEKI JOGOK VILÁGNAPJA.
Ezt az Egyezményt azóta szinte minden államban ratifikálták. A magyar törvényhozás az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki.
Az egyezmény kizár mindenfajta diszkriminációt, és a gyermek érdekét, mint „mindenek felett álló”, levezethetetlen értéket, mint alapjogot határozza meg. Három alapelve a részvétel (a gyermek korától és érettségétől függően részese a saját sorsát érintő kérdések megvitatásának), a védelem és a megelőzés.

Részletek az 1991. évi Törvényből:
24. cikk
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. Erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére irányuló jogától.
2. Az Egyezményben részes államok erőfeszítéseket tesznek a fenti jog teljes körű megvalósításának biztosítására, és alkalmas intézkedéseket tesznek különösen arra, hogy
a) csökkentsék a csecsemő- és a gyermekhalandóságot;
b) biztosítsák minden gyermek számára a szükséges orvosi ellátást és egészségügyi gondozást, legfontosabbnak tekintve az egészségügyi alapellátás fejlesztését;
c) küzdjenek a betegség és a rosszultápláltság ellen, az egészségügyi alapellátás keretében is, különösen a könnyen rendelkezésre bocsátható technikák felhasználásával, valamint tápláló élelmiszerek és ivóvíz szolgáltatásával, figyelembe véve a természeti környezet szennyezésével járó veszélyeket és kockázatokat;
27. cikk
1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek jogát olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését.
28. cikk
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való jogát, és különösen e jog gyakorlásának fokozatos, az esélyegyenlőség alapján való gyakorlása céljából:
a) az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezővé és ingyenessé teszik;
b) előmozdítják a középfokú oktatás, különböző, mind általános, mind szakirányú formáinak megszervezését, és ezeket minden gyermek számára megnyitják és hozzáférhetővé teszik, továbbá intézkedéseket tesznek az oktatás ingyenességének bevezetésére és szükség esetére pénzügyi segítségnyújtásra;
c) minden arra alkalmas eszközzel biztosítják, hogy bárki képességeitől függően bejuthasson a felsőoktatásba;
31. cikk
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez, a korának megfelelő játékhoz és szórakoztató tevékenységekhez való jogát, azt, hogy szabadon részt vehessen a kulturális és művészeti életben.

Szerző:
Forrás: Huppa

Olvasta már?

POST IT: Két év alatt 118 millió forintot csorgattak át a POSZT vezetői a saját cégükbe

Nemrég hír volt, hogy három évre megújították a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) vezetésének mandátumát. …