Home / VÉLEMÉNY / Veres Dávid: A Megfutamodás napja – a nyilasok gyilkosokra, az antifasiszták hős katonákra emlékeztek –

Veres Dávid: A Megfutamodás napja – a nyilasok gyilkosokra, az antifasiszták hős katonákra emlékeztek –

Dr. Donáth Ferenc, a Nagy Imre Társaság Budapesti szervezetének vezetésével civilek idén is ellentüntetést szerveztek a Kitörésnapot ünnepelő náci-újnyilas közönség ellen.
Az eset előtt február 9-én Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője, az alapos gyanú alapján rendőrgyilkossággal megvádolt Györkös István féle Magyar Nemzeti Arcvonal „volt” szóvivőjével emlékezett meg a Megfutamodásra.
Idén az antifasiszta tüntetők, a Bécsi kapu tetejéről, az ellenálló tábornokok történetével ismertették meg a tisztelt nyikhajkeresztes, izé… nyilaskeresztes közönséget. Majd koszorút helyeztek el, a közel kétezer embert megmentő Sztelho Gábor emléktáblájánál. – Veres Dávid beszámolója

Noha nem vonz a misztikum, mégis sokatmondónak tartom, ha a nyilasok a Vár szétlövetése után, éppen a Vár szétlopásánál emlékeznek a magyar katonákat a darálóba küldő, majd megfutamodott német-magyar vezérkarra. Ráadásul mindezt Kapisztrán János, német inkvizítorról elnevezett téren teszik, akinek kezéhez százak halála kötődik.
A dolog pikantériáját megdobja, hogy a legfrissebbek szerint, a náci masírozást évek óta tűrő Polgármester, akár olcsó bélreménye ablakán kihajolva, kezében egy pohár pezsgővel végig is nézhette, hogyan váltja fel néhány szélsőjobbos Márait, Szálasival a kerületben.

Idén társainkkal, az alakzatban és helyenként karlendítéssel, SS villámos gallérral masírozó nácik elé több tucat ellenálló, mártír tábornok és katonatiszt példáját valamint hangszóróinkat állítottuk.
A megemlékezésre érdemes példák közül kiemelkedik mindjárt a teljes Görgey-zászlóalj. A Görgey zászlóalj terve az volt, hogy a vár elfoglalásában segítik a szovjeteket. Mikó Zoltán tárgyalni kezdett a Bécsi kaput őrző német egyenruhában harcoló budakeszi és hidegkúti svábokkal arról, hogy nyissanak utat a szovjeteknek. És a svábok erre hajlandónak is mutatkoztak, hiszen ezzel saját családjaik szenvedéseit is lerövidíthették volna. Ám egy árulás miatt a hatóságok lecsaptak a Görgey-zászlóalj vezérkarára.

Hertelendy János tizedes feladatához híven megpróbálta megmenteni a zászlóalj fegyverraktárát. A csendőrökkel való tűzharcban esett el. Önfeláldozásával azonban legalább néhány ember megmenekült. A katonák mellett civilek, Benkő Zoltán, Banovich Tamás (később híres filmrendező) és Mádi Szabó Gábor is részt vett a károk és az elvesztett emberéletek minimalizálására tett kísérletben.


De a teljes palota megsemmisülését és a több, mint kétszázezres áldozattal járó értelmetlen kitörést már 1944 decemberében. 25-én
Ilja Osztyapekó és Steinmetz Miklós igyekezett megakadályozni. Steinmetz 29-én Vecsés felől, Osztapenko Budaörs felől indult, de a parlamenterek odavesztek. December 31-én a parlamenterek halálhíre Moszkvába is eljutott. Osztapenko testében a szovjet vizsgálatokat végzők magyar eredetű aknaszilánkokat találtak.

Így hát, a parlamenterek meggyilkolásával a német-nyilas vezérkar elkerülhetetlenül tűrhetetlen véráldozatba hajtotta a szovjet és a magyar seregeket. Hogy aztán Ők, az Ördög-árkon keresztül megfutamodhassanak. Szerencsére voltak további tisztek is, akik Szálasi, Sztójay, Veesenmayer trojkával szemben végezték kötelességüket és védték az országot. No, meg a lakosságot. Nem a szájukkal, hanem az életükkel.

Ezt kockáztatta, többek közt Nagybaczoni Nagy Vilmos tábornok, honvédelmi miniszter a fegyver nélküli szolgálatra kényszerített zsidó férfiak sokszor embertelenül nehéz terhein könnyített. Tíz havi miniszteri működése után 1943 júniusában lemondani kényszerült.

Sólyom László altábornagy, akit a sors fintoraként később a kommunista diktatúra végzett ki. Sólyom a német megszálláskor a további szolgálatot megtagadta, katonaszökevény lett. Támogatta az ellenállási mozgalmat. Hasonló állást foglalt el még Beleznay István tábornok, Dr. Merényi Gusztáv orvos ezredes, Révay Kálmán altábornagy, illetve Illy Gusztáv nyugállományú altábornagy is. Olyan nevek ezek, melyek az elvileg a második világháborúra emlékező nácik számára ismeretlenül hatottak.
Persze a történelmi emlékezés leplébe burkolózó nyilasok Donáth Ferencnek még arra sem tudtak válaszolni, hogy ki volt az a bizonyos
Hindy Iván.
Hindy Iván, történetesen a kitörő csapatok megfutamodó magyar parancsnoka volt… Ennyit erről- mondhatnánk. De mi azért nem adtuk fel!

Ám tíz fiatalból szintén egy sem adott választ arra, hogy mikor történt Budavár felszabadítása. Mentőövként a Bécsi kapu oldalára mutattunk, ahol római számok egyértelműen jelzik a történeti eseményt (MDCLXXXVI). De az 1703-ea Rákóczy-féle forradalom és az 1514-es Werbőczy-féle Tripartitum sem váltott ki heveny válaszadási ingert, a „történelemrajongó” táborból. Már, ha a karlendítést nem fogadjuk el univerzális válaszként. De nem, mivel az a 42. Azt inkább már hagyjuk is, hogy mire emlékezünk június 16-án… De persze, ez a nemzeti hagyományőrző oldal. És mi zsidók – mert miért ne lennénk azok – úgy sem tudunk semmit.

Mégis, lelki üdvkért aggódva el kell mondjuk, hogy sámán-keresztény embertársaink, bűnbocsánatért, megtisztulásért nyugodtan imádkozhatnak a Budavári Evangelikus templomban. Ennek oldalán található a több mint 1600 gyermeket megmentő Sztehlo Gábor emléktáblája. De megtehetik ezt a Dísz téren Angelo Rotta, embermentő pápai nuncius táblája előtt. Vagy éppen Ományi Kálló Ferenc római katolikus papra emlékezve, aki 1944-ben, Magyarország német megszállását követően zsidómentő tevékenységet fejtett ki. És akit 1944. október 28-án éjjel a nyilasok elhurcolták és kivégezték.

Végezetül. Elmondhatjuk tehát, hogy az inkontinenciaszerűen Várba lopózó Megfutamodás napi tüntetők, annyit foglalkoznak a történelemmel, mint Matolcsy György a közpénz helyes elköltésével. De, a helyzet bár szomorú, ám nem kilátástalan! Mint azt Szalai Pál esete is mutatja, Szálasi vádlott társának is megjöhet az esze és lehet belőle embermentő! Ennek példáján nyilas értelmű embertársainknak felajánlottam, hogy bármikor ingyenesen rendelkezésükre bocsátom történelmi jegyzetünket, hátha segít! Természetesen mindennek ára van. Ezért megkértem a Betyárkörte sereget és támogatóikat tisztelettel, hogy legközelebb szíveskedjenek inkább Fogtündérnek öltözni! Úgyis egyrészt nem rég nyitott a kerületi meseház, másrészt ez a jelmez kevésbé rémítené meg a gyermekeket. Közük pont ugyanannyi van hozzá, mint a katonai uniformishoz.

Köszönet a hangosításért Gábornak, Nikónak , valamint Vajna Attilának az ellenálló dalok válogatásáért! Köszönet, Dr. Donáth Ferencnek mely a cikk gerincét képező történelmi gyűjtéséért, Albert Eszternek képeiért! (Egyéb képek: Fortepan)

  • a cikk írója önkormányzati képviselő
Szerző: Veres Dávid
Forrás: Huppa

Olvasta már?

Csak egy gondolat a mai Orbán-interjúból…

Az illegális migráció szervezése nemzetbiztonsági érdekeket sértő bűncselekménynek számít, ezért a magyar államnak kötelessége fellépni …